Zajištění

Zajistíme pro vás za výhodných podmínek umístění fakultativního zajištění u rizik, kde kapacita jednoho pojistitele není dostačující k jeho celému pokrytí, tam, kde je vhodné rozložit pojištění daného rizika mezi více subjektů, nebo v případě specifického typu rizika, pro které není na lokálním trhu vhodné pojištění. Spolupracujeme při tom s významnými zahraničními zajistiteli.