Pojištění managementu

Pojištění odpovědnosti členů orgánů a managementu společnosti

Současná legislativa klade členům orgánů společností a dalších organizací řadu povinností, přičemž v případě jejich porušení a vzniku finanční škody je trestá osobní odpovědností za celou takto vzniklou škodu. Členové orgánů a managementu firem jsou tak vystaveni možnosti, že se budou muset vzdát veškerého svého současného i budoucího majetku, jen aby nahradili škodu způsobenou nesprávným rozhodnutím při výkonu své funkce. Řešením jejich situace, kdy nově vstupují nebo již působí ve vedení společnosti, je pojištění odpovědnosti členů orgánů a managementu společnosti.

Existence pojištění je výhodná ale nejen pro členy orgánů firmy a její management, ale také pro firmu samotnou. Umožňuje jí daleko snáze a rychleji dosáhnout odškodnění v případě vzniku škody a často bez toho, aby, v krajním případě, řešila svůj nárok soudní cestou.