Pro firmy

Ať jste drobný podnikatel nebo vlastníte výrobní závod vyvážející výrobky do celého světa, k ochraně svého podnikání potřebujete odpovídající pojištění. Při návrhu řešení pojištění klademe důraz na komplexnost přístupu k firemnímu pojištění.

Pojištění majetku

 • Pojištění majetku a přerušení / omezení provozu
 • Pojištění vozidel včetně doplňkových pojištění, právní ochrany a GAP
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pojištění pohledávek a další pojištění

Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti za újmu
 • Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem, či vadně vykonanou prací
 • Pojištění profesní odpovědnosti a další pojištění

Pojištění managementu

 • Pojištění odpovědnosti členů orgánu a managementu společnosti
 • Úrazové pojištění

Pojištění zaměstnanců

 • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
 • Úrazové pojištění

Pojištění technických rizik

 • Pojištění strojních a elektronických rizik, včetně přerušení/omezení provozu
 • Pojištění stavebně-montážní včetně ušlého zisku investora

Pojištění přepravy, dopravců a zasílatelů

 • Pojištění přepravy
 • Pojištění odpovědnosti a finanční způsobilosti dopravce
 • Pojištění odpovědnosti zasílatele

Specifická pojištění

 • Pojištění záruk
 • Pojištění vlastnického práva k nemovitosti
 • Pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře či agentury práce

Zajištění

 • Zprostředkování zajištění