O společnosti

Společnost EGIDA působí na českém pojistném trhu již od roku 1995 jako nezávislý pojišťovací zprostředkovatel.

Při své práci se zaměřujeme na komplexní a na míru připravená řešení v oblasti pojištění, a to jak jednotlivců nebo domácností, tak i velkých korporací se stovkami zaměstnanců. Dbáme na to to, aby naše řešení odpovídala potřebám, přáním a možnostem našich klientů. Za tím účelem jednáme s pojistiteli napříč pojistným trhem, kde konkurenční prostředí a naše dovednosti, znalosti a konstruktivní přístup zajistí maximálně výhodné podmínky pojištění.

Kvalita sjednaného pojištění a poskytovaného servisu se projeví zejména ve chvíli, kdy dojde ke škodní události. V této situaci vždy zastupujeme zájmy klienta a zaměřujeme se na správnost a rychlost vyřešení škody. Přitom se snažíme minimalizovat administrativní zátěž kladenou na klienta požadavky pojistitele.

Naším cílem je spokojený klient, který ví, že se na nás může kdykoliv spolehnout. Díky naší profesionalitě jsme vždy připraveni Vám pomoci.

Vedení společnosti

Představenstvo:

Ing. Milan Točina
předseda představenstva

 

Dozorčí rada:

Mgr. Tereza Hala
člen dozorčí rady