Pár slov o nás

Společnost EGIDA působí na českém pojistném trhu již od roku 1995 jako nezávislý pojišťovací zprostředkovatel.

Při své práci se zaměřujeme na komplexní a na míru připravená řešení v oblasti pojištění, a to jak jednotlivců nebo domácností, tak i velkých korporací se stovkami zaměstnanců. Dbáme na to to, aby naše řešení odpovídala potřebám, přáním a možnostem našich klientů. Za tím účelem jednáme s pojistiteli napříč pojistným trhem, kde konkurenční prostředí a naše dovednosti, znalosti a konstruktivní přístup zajistí maximálně výhodné podmínky pojištění.

VÍCE O SPOLEČNOSTI