Pojištění přepravy, dopravců a zasílatelů

Pojištění přepravy zásilek

please click for source Pojištění je určeno ke krytí poškození, zničení nebo ztráty zásilky během přepravy a je tak vhodné zejména pro vlastníky zasílaného zboží, kteří nechtějí spoléhat na rozsah a podmínky pojištění zasílatelů nebo přepravců, které si pro přepravu svého zboží najmuli. Mohou si je ale sjednat i samotní zasílatelé nebo dopravci a poskytnout tak svým klientům skutečně komplexní krytí, včetně škod nastalých při vykládce či nakládce nebo skladování mezi jednotlivými úseky přepravy.

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

read article Pojištění kryje škody vzniklé na přepravovaném nákladu, pokud za ně dopravce odpovídá dle platné legislativy a mezinárodních úmluv vztahujících se na oblast přepravy zboží.

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Pojištění je vyžadováno pro případ platební neschopnosti dopravce a kryje jeho závazky spojené s nasmlouvanými přepravami http://elviel.com/map.

Pojištění odpovědnosti zasílatele

just click for source Toto pojištění poskytuje ochranu společnostem – zasílatelům a to pro případ škod vzniklých zejména v souvislosti s organizací přeprav.